Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 25386

Alavuden Saarijärven kunnostushanke, jatkohanke

Alavuden Saarijärven Järvitoimikunt

31.08.2015 - 18.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on järven virkistys- ja kalastuskäytön parantaminen, vesitilavuuden lisääminen, veden laadun parantaminen sekä kalakannan parantaminen. Toimenpiteisiin kuuluvat vedenpinnan lasku, järven ruoppaus, lieteen poisajo, maisemointi, kuhakannan siirtoistutus sekä pohjasedimentin tiivistäminen ja jäädyttäminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

25386

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt