Projekt
Utvecklingsprojekt - 180490

Alkionsiirtotoiminnalla tuottavampi ja taloudellisempi eläinaines

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.03.2022 - 29.02.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Alkionsiirtotoiminnalla tuottavampi ja taloudellisempi eläinaines–hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maitotilojen taloudellista tulosta nopeuttamalla karjojen geneettistä edistymistä alkionsiirron avulla. Hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Alkionsiirron käyttöön liittyvän tiedon tuottaminen ja lisääminen 2. Alkioiden tuotannon tehostaminen tiloilla 3. Alkionsiirtojen, erityisesti tuoreiden alkioiden käytön lisääminen 4. Vasikkatuloksen parantaminen Ensimmäisen osa-alueen tavoitteena on lisätä tuottajien keskuudessa tietoa alkionsiirron mahdollisuuksista eläineaineksen kehittämisen tehokkaana työkaluna ja alkioiden tuottamiseen ja -siirtoon liittyvien prosessien kulusta sekä luoda ja jalkauttaa uudenlaisia toiminta-malleja alalle. Toisen osa-alueen tavoitteena on lisätä ja tehostaa alkioiden tuotantoa alueen tiloilla. Alkioiden tuotantoprosessia tehostetaan optimoimalla alkioluovuttajien valintaa, alkiohuuhtelun aikataulutusta ja yksinkertaistetaan ja selkeytetään tiloilla toteutettavaa alkiohuuhteluohjelmaa. Kolmannen osa-alueen tavoitteena on lisätä alkionsiirtojen määrää, hyödyntäen erityisesti tuoreiden alkioiden ylivertaisuutta pakastealkioihin nähden. Neljännen osa-alueen tavoitteena on parantaa vasikkatuotosta alkionsiirtojen jälkeen koulutuksen avulla ja kehittämällä tilojen osaamista hoito-, ruokinta- ja managementkäytännöissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180490

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

29.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner