Hanke
Utvecklingsprojekt - 180490

Alkionsiirtotoiminnalla tuottavampi ja taloudellisempi eläinaines

Satafood Kehittämisyhdistys ry

28.02.2022 - 28.02.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Alkionsiirtotoiminnalla tuottavampi ja taloudellisempi eläinaines–hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maitotilojen taloudellista tulosta nopeuttamalla karjojen geneettistä edistymistä alkionsiirron avulla. Hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Alkionsiirron käyttöön liittyvän tiedon tuottaminen ja lisääminen 2. Alkioiden tuotannon tehostaminen tiloilla 3. Alkionsiirtojen, erityisesti tuoreiden alkioiden käytön lisääminen 4. Vasikkatuloksen parantaminen Ensimmäisen osa-alueen tavoitteena on lisätä tuottajien keskuudessa tietoa alkionsiirron mahdollisuuksista eläineaineksen kehittämisen tehokkaana työkaluna ja alkioiden tuottamiseen ja -siirtoon liittyvien prosessien kulusta sekä luoda ja jalkauttaa uudenlaisia toiminta-malleja alalle. Toisen osa-alueen tavoitteena on lisätä ja tehostaa alkioiden tuotantoa alueen tiloilla. Alkioiden tuotantoprosessia tehostetaan optimoimalla alkioluovuttajien valintaa, alkiohuuhtelun aikataulutusta ja yksinkertaistetaan ja selkeytetään tiloilla toteutettavaa alkiohuuhteluohjelmaa. Kolmannen osa-alueen tavoitteena on lisätä alkionsiirtojen määrää, hyödyntäen erityisesti tuoreiden alkioiden ylivertaisuutta pakastealkioihin nähden. Neljännen osa-alueen tavoitteena on parantaa vasikkatuotosta alkionsiirtojen jälkeen koulutuksen avulla ja kehittämällä tilojen osaamista hoito-, ruokinta- ja managementkäytännöissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180490

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

28.02.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

djurens välbefinnande
husdjursproduktion
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt