Projekt
Beredningspenning - 287446

Alkutuottajat tasavertaisena toimijana biokaasulaitoksessa

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 14.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suomessa on keväällä 2024 vireillä tai meneillään 42 biokaasulaitosinvestointia. Biokaasulaitosten koot vaihtelevat pienistä, maatilakohtaisista omiin tarpeisiin energiaa tuottavista laitoksista suuriin, teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäviin laitoksiin. Kannattavaan biokaasulaitokseen tarvitaan usein alkutuottajien panoksia, ja etenkin nautakarjan lanta on haluttu syöte, sillä se edesauttaa laitoksen toimintaa. Alkutuottaja syötteen tarjoajana ja mädätteen vastaanottajana on usein asemassa, jossa laitoksen omistaja tekee yksipuolisesti päätöksiä, joihin alkutuottaja ei ole pystynyt varautumaan. Huittisissa ja Sastamalassa tehtiin vuonna 2023 biokaasuinvestointeja koskevia kartoituksia, joiden tuloksien mukaan edellytykset kannattavaan biokaasulaitosinvestointiin ovat olemassa. Kartoitukset ja kannattavuuslaskelmat tuottavat tietoa biokaasuntuotannon taloudellisesta kestävyydestä. Laitosten toimiminen myös sosiaalisesti ja alkutuottajan kannalta taloudellisesti kestävällä pohjalla tulee varmistaa. Valmistelurahahankkeen tavoitteena on saada aikaan viljelijäryhmähanke, jossa rakennetaan toimintamalli alkutuottajien aseman takaamiseksi biokaasuntuotannossa. Toimintamallissa pienet syötteen tarjoajat joko a) muodostavat yhteisen ryhmittymän, joka on osakkaana ja siten äänivaltaisena osapuolena ison mittakaavan biokaasulaitoksessa tai b) muodostavat yhteisen ryhmittymän, joka pystyttää omin voimin pienemmän mittakaavan biokaasulaitoksen, kuten esimerkiksi alkutuottajien yhteisen laitoksen. Valmistelurahahanketta toteuttaa Satafood Kehittämisyhdistys ry ajalla 15.5.2024-15.5.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

287446

Slutdatum

14.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner