Hanke
Utvecklingsprojekt - 156292

ALKUVOIMA-esiselvitys: Älykäs sopeutuminen Pohjois-Karjalan maaseudulla

Itä-Suomen yliopisto

31.05.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tässä esiselvityksessä tuotetaan tietoa ja etsitään ratkaisuja Pohjois-Karjalan maaseudun elinvoiman vahvistamiseksi älykkään sopeutumisen näkökulmasta. Älykäs sopeutuminen on sitä, että väestöltään vähenevillä ja ikääntyvillä alueilla opitaan hallitsemaan muutosta ja etsimään uusia mahdollisuuksia. Esiselvityksen päätavoitteena on tuottaa kokonaiskuva siitä, miten Pohjois-Karjalan maaseutualueilla on mahdollista hallita muutosta ja etsiä uusia mahdollisuuksia palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja monipuolistamisen lisäämiseksi älykkäällä sopeutumisella ja esittää toimenpide-ehdotuksia älykkään sopeutumisen soveltamismahdollisuuksista. Kaikista Pohjois-Karjalan kunnista laaditaan sopeutumisprofiilit, jotka koostuvat tilastoihin ja indikaattoreihin perustuvasta tarkastelusta, strategioiden ja dokumenttien analyysistä. Kuntien sopeutumisprofiileissa tarkastellaan väestörakenteen ja -kehityksen vaikutuksia palvelutarpeisiin ja palvelujen tarjontaan sekä elinkeinotoimintaan. Selvityksessä kartoitetaan kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemykset palvelujen kehittämistarpeista ja yhteistyöstä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Lisäksi selvitetään yritysten roolia maaseudun lähipalvelujen tuottajana. Paikallisen tason sopeutumisen lisäksi selvitetään aluetason strategisia valintoja ja otetaan huomioon älykkään sopeutumisen näkökulmasta valmisteilla oleva uusi maakuntaohjelma. Selvitystyö tukee älykästä sopeutumista Pohjois-Karjalan maaseudulla tuomalla hyviä esimerkkejä älykkään sopeutumisen toimintamalleista muualta Suomesta ja Euroopasta. Älykkään sopeutumisen soveltamisen tueksi luodaan tiedonvälittämisen, tiedonvaihdon ja toisilta oppimisen verkosto. Selvitystyön jälkeen laaditaan toimenpide-ehdotuksia älykkäästä sopeutumisesta ja palvelujen uusimuotoisista palveluratkaisuista Pohjois-Karjalan maaseutualueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

156292

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

innovation/försök
nya tjänster
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt