Projekt
Utvecklingsprojekt - 156292

ALKUVOIMA-esiselvitys: Älykäs sopeutuminen Pohjois-Karjalan maaseudulla

Itä-Suomen yliopisto

01.06.2021 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tässä esiselvityksessä tuotetaan tietoa ja etsitään ratkaisuja Pohjois-Karjalan maaseudun elinvoiman vahvistamiseksi älykkään sopeutumisen näkökulmasta. Älykäs sopeutuminen on sitä, että väestöltään vähenevillä ja ikääntyvillä alueilla opitaan hallitsemaan muutosta ja etsimään uusia mahdollisuuksia. Esiselvityksen päätavoitteena on tuottaa kokonaiskuva siitä, miten Pohjois-Karjalan maaseutualueilla on mahdollista hallita muutosta ja etsiä uusia mahdollisuuksia palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja monipuolistamisen lisäämiseksi älykkäällä sopeutumisella ja esittää toimenpide-ehdotuksia älykkään sopeutumisen soveltamismahdollisuuksista. Kaikista Pohjois-Karjalan kunnista laaditaan sopeutumisprofiilit, jotka koostuvat tilastoihin ja indikaattoreihin perustuvasta tarkastelusta, strategioiden ja dokumenttien analyysistä. Kuntien sopeutumisprofiileissa tarkastellaan väestörakenteen ja -kehityksen vaikutuksia palvelutarpeisiin ja palvelujen tarjontaan sekä elinkeinotoimintaan. Selvityksessä kartoitetaan kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemykset palvelujen kehittämistarpeista ja yhteistyöstä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Lisäksi selvitetään yritysten roolia maaseudun lähipalvelujen tuottajana. Paikallisen tason sopeutumisen lisäksi selvitetään aluetason strategisia valintoja ja otetaan huomioon älykkään sopeutumisen näkökulmasta valmisteilla oleva uusi maakuntaohjelma. Selvitystyö tukee älykästä sopeutumista Pohjois-Karjalan maaseudulla tuomalla hyviä esimerkkejä älykkään sopeutumisen toimintamalleista muualta Suomesta ja Euroopasta. Älykkään sopeutumisen soveltamisen tueksi luodaan tiedonvälittämisen, tiedonvaihdon ja toisilta oppimisen verkosto. Selvitystyön jälkeen laaditaan toimenpide-ehdotuksia älykkäästä sopeutumisesta ja palvelujen uusimuotoisista palveluratkaisuista Pohjois-Karjalan maaseutualueilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

156292

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner