Hanke
Utvecklingsprojekt - 107373

Allakan patina

Linnaseutu ry

14.10.2019 - 04.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on entisajan vuotuisista elämänvaiheista sekä paikallisista perinteistä, historiasta ja tavoista kertominen, kuvaileminen, tuotteistaminen, toiminnallistaminen ja aikaansaannosten tallentaminen ja asettaminen osaksi paikallista tapahtumakulttuuria. Hanke tarjoaa ideoita, toimintaa, resursseja, mahdollisuuksia ja käsiparit tekeville ja osallistuville sekä kaiken kansan aikamatkan menneiden vuosikymmenten arkeen ja juhlaan erilaisten tapahtumien kautta. Hanke järjestää joka kuukausi jokin ajastaikaan, entisajan arkielämään, paikallishistoriaan / -kulttuuriin, perinteisiin, allakkaan tai merkkipäiviin liittyvän tapahtuman, tilaisuuden, retken tai tuokion. Almanakan patinoidut sivut tarjoavat päivämäärät ja ajastaikaa kertoo sisällön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

107373

Aloituspäivämäärä

14.10.2019

Loppumispäivämäärä

04.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt