Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 164886

Allmän brygga i Hitis kyrkoby

Hitis kyrkoby byaförening rf

01.06.2021 - 23.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hitis kyrkoby i Kimitoöns kommuns yttre skärgård saknar en allmän brygga. Hitis kyrkoby byaförening har som mål att i egen regi åstadkomma en ny stadig brygga för att betjäna transporter och persontrafik för fast bosatta och fritidsbor på Hitislandet och närbelägna öar, samt erbjuda en trygg och lättillgänglig hamn för tillfälliga besökare, semesterseglare, turistbåtar mm. En allmän brygga är av största betydelse för att förbättra byns tillgänglighet, möjliggöra nya satsningar för framtiden och garantera byns fortsatta livskraft, samt stöda samverkan mellan ortsborna och fritidsborna på holmarna i byns närhet. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

164886

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

23.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner