Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 133044

Allternativ energi

Korpo Ungdomsförening r.f.

10.05.2020 - 13.09.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Målet med projektet ”Gjallarhorn, egen energi” är främst att sänka el kostnaderna för fastigheten samt att bidra till en mera klimatneutral energiproduktion. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i fastlands Finland, och med finansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

133044

Aloituspäivämäärä

10.05.2020

Loppumispäivämäärä

13.09.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt