Projekt
Lokal utveckling - 216628

Alö Fiskehamn , nyinvestering

Andelslaget Bosund Fiskehamn

19.10.2022 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Andelslaget Bosund Fiskeham är ett andelslag som har sin verksamhet i Bosund , vid fiskstationen som finns vid Alön. Kommunen äger fastigheten men andelslaget driver verksamhet i den. I andelslaget finns 49 medlemmar varav 17st är aktiva fiskare som använder anläggningen. Ett önskemål från fiskarna har varit att förbättra verksamheten där och underlätta deras verksamhet. Styrlsen för andelslaget beslöt då att ansöka om bidrag för anskaffning av mera utrustning till fiskstationen . Utrustning som gynnar alla som använder utrymmen , underlättar den ergonomiska biten i deras jobb men också minskar på kontaminations risken vid hantering av fiskprodukter.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

216628

Startdatum

19.10.2022

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner