Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 201763

Aloittavan kalastajan välinehankinnat

T:mi Huru-ukot

24.04.2023 - 23.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Aloittavan kalastajan ensimmäiset välinehankinnat: -hilekone, -kuomullinen peräkärry, -kala-/jääpytyt, -rasiansulkija ja -akkukaira ( ammattilaismalli)

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

201763

Startdatum

24.04.2023

Slutdatum

23.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner