Projekt
Utvecklingsprojekt - 16851

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke

Sodankylän kunta

01.01.2017 - 31.12.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Oleellisena tekijänä päätavoitteessa on pienten hajanaisten tuotanto-, jalostus- ja kulutuspisteiden sekä tuotevirtojen kustannustehokas yhdistäminen. Tavoitteena on rakentaa toimivan pilottijärjestelmän kautta alueellinen logistinen järjestelmä. Hankkeen aikana kehitetään pilottijärjestelmää sekä tarkennetaan aluelogistiikan mallia pilotoinnista saatavilla käytännön kokemuksilla. Toimintaa kehitetään teemakohtaisten työryhmien avulla. Teemoilla tarkoitetaan sekä raaka-aineista lähteviä arvoketjuja että fyysisiä tuotanto-, varastointi- ja kuljetusketjuja. Pirstaleisia toimintoja yhdistävän alueellisen logistiikan keskeinen tekijä on sähköinen ohjausjärjestelmä. Mallia testattaessa otetaan huomioon myös sähköisen järjestelmän rakentaminen ja siihen liittyvien parametrien tunnistaminen. Pilotoinnin ydintoiminta tapahtuu Sodankylän ja Kittilän kuntien alueella. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017 - 31.12.2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16851

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

31.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner