Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 14205

Alueen viemäröinti

Teeri-Hevossuon jätevesiosuuskunta

01.10.2015 - 31.12.2018

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Teeri - Hevossuon alueelle on tarkoitus rakentaa viemäröinti joka johtaa jätevedet hallitusti puhdistamolle. Kohderyhmänä on ko. alueella asuvat henkilöt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14205

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

31.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner