Projekt
Utvecklingsprojekt - 164971

ÄLYÄ hyvä elämä kylillä

Pohjoisen Korpilahden Yhteistyöyhdistys ry

01.09.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tulevaisuuden kylien kehittämislinjoja kirjattiin vuonna 2017 EU:n komission aloitteeseen älykkäistä kylistä (Smart Villages), mikä tarkoittaa uudenlaista tapaa tarkastella kylää. Aloitteessa korostetaan myönteisten vastavuoroisten suhteiden luomista maaseutu- ja kaupunkiväestön välille. Jotta maaseutu koettaisiin hyvänä asuinpaikkana on huolehdittava kylien elinvoimasta ja kiinnostavuudesta: vetovoima-, pitovoima- ja lumovoimatekijöistä. Vuonna 2002 perustettu Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry (Poko) on kehittänyt yhteistyötä kylien välillä ja Jyväskylän kaupungin suuntaan. ÄLYÄ hyvä elämä kylillä- hanke kokoaa Pokon 20 vuoden toimintaa sähköiseksi tietopankiksi, tarkastelee omaa toimintaansa älykkään kylätoiminnan viitekehyksessä ja tuottaa ”Älykkään kylätoiminnan ajurit” -oppaan. Toisena tavoitteena on vahvistaa kylien veto- ja pitovoimaa yhteisöllisten luonto- ja taidekokemusten kautta sekä tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua kyläelämään piipahtaen tai asumista kokeillen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

164971

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner