Projekt
Utvecklingsprojekt - 11604

Älykäs, erikoistuva maaseutu (ÄLY

ProAgria Lappi ry

01.09.2015 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohderyhmänä ovat liiketoimintaansa maatalouden ulkopuolelle laajentavat maatilat, maaseudun mikroyritykset sekä uuden yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevat henkilöt. Toimialueena on Lappi. Tarkoituksena on asiantuntijapalveluiden avulla kehittää maaseutuyritysten liiketoimintaa, kannustaa niitä kasvuun ja sekä lisätä uusien yritysten syntymista. Palvelut toteutetaan yhteistyössä Yritys-Suomi -verkoston, mm. TE-toimistojen, kuntien elinkeinotoimijoiden sekä toimintaryhmien kanssa. Verkoston asiantuntijat aktivoivat ja innostavat yrittäjiksi aikovia, arvioivat yrittäjän kanssa yritysideoita, auttavat kehittämismahdollisuuksien tunnistamisessa ja poluttamisessa toiminnaksi; ennakoinnissa, uudistamisessa sekä ideoiden ja liiketoiminta- mahdollisuuksien kaupallistamisessa sekä kansainvälistymisen ja yritysjärjestelyjen edistämisessä. Neuvonnan sisältönä ovat mm. yrityksen johtaminen, asiakkuudet ja niiden hoito, myynti ja markkinointi, talous sekä tuotanto ja tuotannon prosessit. Tarvittaessa yritys ohjataan maksullisiin asiantuntijapalveluihin (mm. TEM -kehittämispalvelut). Tavoitteena on tehostaa maaseuturahoituksen käyttöä ja hakea asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu tarjolla olevista rahoitusinstrumenteista. Vaikuttavuuden ja pysyvien tulosten saamiseksi erityisenä tavoitteena on luoda yritys-/arvoverkostoja. Arvoverkostot voivat olla alueellisia, esim. kyläyhteisön muodostamia tai liiketoiminnallisia kuten virtuaalisen tai fyysisen lähiruokamyymälän tuottajaverkosto. Hankkeessa muodostuneiden verkostojen yhteisen liiketoiminnan kehittämiseksi yrityksiä ohjataan hakemaan yritysryhmähankkeita (3-10 yritystä). Uutena palvelumuotona kokeillaan uusia sähköisiä välineitä kuten webinaareja ja verkkosivujen chat -toiminnallisuutta, tekninen valmius on jo olemassa. Itsepalvelukanavien tai verkoston kautta tulevat yhteydenotot tilastoidaan ja raportoidaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

11604

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner