Projekt
Utvecklingsprojekt - 260349

Älykäs, kannattava ja vastuullinen sian arvoketju

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

- 30.03.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sianlihan kulutus on vähentynyt huippuvuosien 36 kg:sta nykyiseen 28 kg/ henkilö/ vuosi. Kokolihan arkikäyttö on myös vähenemässä. Vuoden 2022 kustannuskriisin seurauksena tuotanto on vähenemässä arviolta 5 – 7%:a 2023 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että sian omavaraisuus on painumassa alle 100% heikentäen myös Suomen huoltovarmuutta. Kustannusten nousu, kannattavuuden väheneminen ja korkeat korot yhdessä ovat vähentäneet sikatilojen mahdollisuuksia korjausinvestointeihin saati investointeja uusiin rakennuksiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä kehittämistoimin sikojen hyvinvointia, jolloin poistumaa ja hävikkiä saadaan pienennettyä niin, että tilat saavat tuotannostaan enemmän tuloja. Hankkeen toimenpiteet (TP1 - 4) ovat seuraavat: 1) Peltokasvituotannon optimointi sikojen ruokinnan näkökulmasta 2) Laatuhaasteiden tunnistamisella ja ratkaisemisella edistetään hyvinvointia 3) Arvoketjun taloudellisen kannattavuuden mallinnus ja lisääminen 4) Viestintä ja tulosten levittäminen Päätavoite on nostaa sikaketjun, erityisesti alkutuotannon kilpailukykyä ja kannattavuutta kehittämällä koko sianlihaketjun laatua vastuullisilla, ekologisilla ja erityisesti älykkäillä, tehokkailla sekä nopeasti käyttöönotettavilla uusilla menetelmillä ja toimintatavoilla. Hankkeen toimenpiteiden ja toteutettavien pilottien tavoitteena on löytää keinoja, joilla parannetaan raaka-aineen (hyvinvoivien sikojen, ruhon ja lihan) laatua ja vähennetään hävikkiä arvoketjun eri vaiheissa. Kehittämistyön jatkuessa hankkeen jälkeen toimien vaikuttavuus tulee edelleen lisääntymään. Hankkeen päätoteuttaja on Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr. ja yhteistyötahona on HKScan Oy. Hankkeen toiminta-alue on Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen (Kanta- ja Päijät-Häme), Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alue ja niiden alueella sijaitsevat noin 419 sikatilaa. Hanke kestää 31.12.2026 asti.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260349

Slutdatum

30.03.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner