Projekt
Utvecklingsprojekt - 145324

Älykkäästä elämystaloudesta kestävää kasvua (Digi-ET)

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

01.01.2021 - 07.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK toteuttavat yhdessä Digi-ET-hankkeen, jolla edistetään uusien, DigiLuonto Satakunta –hankkeessa kehitettyjen elämystalouden älykkäiden ja helppokäyttöisten ratkaisujen leviämistä ja yhteiskehittämistä Satakunnassa kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Samalla hanke verkottaa elämystalouden toimijoita alueella ja vahvistaa Satakunnan T&K-toimijoiden kansainvälisiä yhteyksiä älykkäiden elämyspalvelujen kehittämisessä. Kestävän elämystalouden sisällöllisessä kehittämisessä pyritään tekemään yhteistyötä myös kansallisen tason toimijoiden, kuten VisitFinland / Business Finland kanssa. Toteuttajilla (TAU, UTU & SAMK) on runsaasti kokemusta hankeyhteistyöstä niin Satakunnassa (mm. TEUVO ja Smart100Business, IHMEC ja TERVA –hankkeet, Opetushallituksen LUMA2020-ohjelma, Satakunnan matkailun koordinointi- ja kasvuhankkeet,) kuin kansainvälisesti (Boosted, NatureBizz, H2020 STORY-matkailuhankehakemus yhdessä seitsemän muun kansainvälisen partnerin kanssa). Nyt haettavan hankkeen tavoitteet keskittyvät Digiluonto-hankkeessa kehitettyjen älykkään elämystalouden käytänteiden levittämiseen sekä edelleen konseptointiin. Käytänteiden pohjalla on DigiLuonto-hankkeessa tunnistettuja toimintatapoja sekä sovellettavia digitaalisia palvelullisia prototyyppejä edelleen jalostettavaksi ja yritysten sekä elämyskohteiden hyödynnettäväksi. Pitkällä aikavälillä digitaalisen elämystalouden erityisosaaminen ja korkeakoulujen koordinoima ratkaisujen hyödyntäminen synnyttää Satakuntaan älykkään elämystalouden monialaisen osaamiskeskittymän.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145324

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

07.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner