Hanke
Utvecklingsprojekt - 145324

Älykkäästä elämystaloudesta kestävää kasvua (Digi-ET)

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

31.12.2020 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK toteuttavat yhdessä Digi-ET-hankkeen, jolla edistetään uusien, DigiLuonto Satakunta –hankkeessa kehitettyjen elämystalouden älykkäiden ja helppokäyttöisten ratkaisujen leviämistä ja yhteiskehittämistä Satakunnassa kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Samalla hanke verkottaa elämystalouden toimijoita alueella ja vahvistaa Satakunnan T&K-toimijoiden kansainvälisiä yhteyksiä älykkäiden elämyspalvelujen kehittämisessä. Kestävän elämystalouden sisällöllisessä kehittämisessä pyritään tekemään yhteistyötä myös kansallisen tason toimijoiden, kuten VisitFinland / Business Finland kanssa. Toteuttajilla (TAU, UTU & SAMK) on runsaasti kokemusta hankeyhteistyöstä niin Satakunnassa (mm. TEUVO ja Smart100Business, IHMEC ja TERVA –hankkeet, Opetushallituksen LUMA2020-ohjelma, Satakunnan matkailun koordinointi- ja kasvuhankkeet,) kuin kansainvälisesti (Boosted, NatureBizz, H2020 STORY-matkailuhankehakemus yhdessä seitsemän muun kansainvälisen partnerin kanssa). Nyt haettavan hankkeen tavoitteet keskittyvät Digiluonto-hankkeessa kehitettyjen älykkään elämystalouden käytänteiden levittämiseen sekä edelleen konseptointiin. Käytänteiden pohjalla on DigiLuonto-hankkeessa tunnistettuja toimintatapoja sekä sovellettavia digitaalisia palvelullisia prototyyppejä edelleen jalostettavaksi ja yritysten sekä elämyskohteiden hyödynnettäväksi. Pitkällä aikavälillä digitaalisen elämystalouden erityisosaaminen ja korkeakoulujen koordinoima ratkaisujen hyödyntäminen synnyttää Satakuntaan älykkään elämystalouden monialaisen osaamiskeskittymän.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145324

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Fritidsboende
Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
datateknik
digitalisering
kommunikation
kultur
kulturlandskap
marknadsföring
matturism
må bra-turism
nya tjänster
nätverk
pilot
produktutveckling
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
sociala medier
turism
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt