Hanke
Utvecklingsprojekt - 128182

Älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on madaltaa alkutuottajien kynnystä aloittaa kasvukauden aikainen kastelu peltolohkoillaan. Menetelmät, vaihtoehdot, taloudelliset laskelmat (sadon kasvu, investointien takaisinmaksu); infopäivät, demonstraatiot, pellonpienarpäivät, tiedonvälitysyhteistyö MTK Satakunnan kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128182

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Riskhantering
digitalisering
energieffektivitet
grönsaksodling
innovation/försök
jordbruk
kommunikation
miljö
resurseffektivitet
Återanvändning av näringsämnen
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt