Hanke
Utvecklingsprojekt - 53588

Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU)

Oulun Yliopisto

31.12.2017 - 02.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oikea ruokinta on tärkeää karjan hyvinvoinnille ja maitotilan tuottavuudelle. Karjatiloilla rehukustannukset voivat olla yli 50 % tuotantokustannuksista. Lypsylehmän rehunkulutuksesta säilörehun osuus on noin 55 % syödystä kuiva-aineesta. Säilörehu on yleensä itse tilalla tuotettua, ja sen laatu vaikuttaa merkittävästi ostorehun tarpeeseen. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi, tilatasolla toteutettava toimintamalli rehun laadunvalvontaan ja karjan ruokinnan lehmäkohtaisen tasapainon seuraamiseen. Tehtävät mittaukset ovat nopeita ja helppoja toteuttaa, ja niiden tulokset siirtyvät suoraan maatilan muun sähköisen kirjanpidon yhteyteen. Hanke tehostaa ja nopeuttaa viljelijän arkea, mutta myös laskee ruokintakustannuksia ja parantaa tuottavuutta. Käyttöönotettavilla ja kehitettävillä mittauksilla optimoidaan säilörehun korjuuaikaa ja esikuivatun tuorerehun keruuaikaa, sekä voidaan seurata rehun kuiva-ainepitoisuutta jopa päivittäin ja varmistaa näin oikea sekoitussuhde väkirehun kanssa aperuokinnassa. Ruokinnan vaikutusta naudan hyvinvointiin on myös tarpeen seurata. Erityisen tärkeää on poikimisen jälkeen korkeisiin tuotoksiin yltävien lehmien tiivis lehmäkohtainen seuranta, joka on mahdollista kehitettävillä biosensorimittauksilla. Esitämme ratkaisuja myös mittaustuloksien vaivattoman tiedonsiirron, järjestelmällisen tallentamisen sekä niiden pitkäaikaisvertailujen helpottamiseksi. Hankkeen ratkaisuja pilotoidaan lopuksi innovaatioryhmän tiloilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki karjatilat, erityisesti maito- ja aperuokintatilat. Hankkeen tuottamaan tietoon ja tuloksiin perustuvia hyötyjä heille ovat maidontuotannon maksimoiminen parempilaatuisella säilörehulla ja oikeaa säilörehu-väkirehusuhdetta käyttämällä, sekä kustannussäästöt ostorehun käytön minimoimisella (optimoinnilla) ja karjan ravitsemusterveyden seurannan ansiota pienenevillä eläinlääkäri- ja lääkintäkustannuksilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

53588

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

02.02.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Hankeluonne

Landsbygdens innovationsgrupp

Erityistavoite

4

Asiasanat

djurens välbefinnande
husdjursproduktion
innovation/försök
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt