Projekt
Utvecklingsprojekt - 127166

Älykkäät ratkaisut maatalousmuovien kierrätykseen – ÄLYMUOVI

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.10.2020 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Arvioiden mukaan maatiloilla syntyy Suomessa arviolta 12 000 tonnia maatalousmuovijätettä joka vuosi. Maatiloilla syntyy kahta erilaista muovijätettä: tuottajavastuulain piiriin kuuluvia pakkausmuoveja ja ei-pakkausmuoveja, joiden kierrätys maatilojen täytyy hoitaa itse. Tuotantopanosten pakkaukset eli esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden muovikanisterit ja lannoitesäkit kuuluvat tuottajavastuulain piiriin, toisin kuin maatiloilla itse pakatut paalimuovit tai puutarhatuotannossa käytettävät kate- ja harsomuovit (ei-pakkausmuovit). Suurimmat ongelmat maatalousmuovien kierrätyksessä maatiloilla liittyvät erilaatuisten muovien tunnistamiseen ja erotteluun toisistaan, muovien likaisuusasteen arviointiin sekä siihen, etteivät viljelijät tiedä, mihin mitäkin muoveja voisi viedä käsiteltäväksi. Nämä kaikki haittaavat muovimateriaalin jatkokäyttöä. Älykkäät ratkaisut maatalousmuovien kierrätykseen - ÄLYMUOVI -hankkeessa tavoitteena on kehittää tila- ja toimialakohtaisia älykkäitä maatalousmuovien lajittelu-, varastointi- ja kierrätysratkaisuja maatiloille, joiden avulla maatalousmuovijätteen kierrätysastetta saataisiin nostettua. Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä hankkeen kohderyhmän eli maatalousyritysten kanssa vuorovaikutteisissa työpajoissa. Osallistujien joukosta valitaan aiheesta kiinnostuneita pilottitiloja, joissa ratkaisuja kehitetään ja kokeillaan käytännössä, ja jotka jakavat kokemuksiaan hankkeen loppupuolella muillekin tiloille. Hankkeen toteuttavat Satafood Kehittämisyhdistys ry sekä Turun yliopiston Brahea-keskus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

127166

Startdatum

01.10.2020

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner