Hanke
Utvecklingsprojekt - 58432

Älykkäät tietovarannot

ProAgria Keskusten Liitto ry

01.11.2017 - 26.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Erilaiset digitaaliset ratkaisut ja älyteknologiat ovat viimeisten vuosien aikana kehittyneet valtavasti. Tiedon määrä ja valitettavasti sen pirstaleisuus lisääntyy samanaikaisesti. Nykyajan teknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia datan käsittelyn ja tiedon jakamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Tietovarannot ovat siiloutuneet eri toimijoiden toiminnan tuloksena. Tuotantopanosten valmistajat, tuotteiden ostajat, kone- ja laitevalmistajat, neuvontapalveluiden toteuttajat, rahoittajat, eri viranomaiset ja muut sidosryhmät tarjoavat omia ratkaisujaan. Tästä johtuen jokainen toimija rakentaa omia järjestelmiä, joissa rajapinnat ovat pääasiassa hyvin tiukkaan rajatun toimijajoukon käytössä. Viljelijälle tämä näkyy siten, että he joutuvat kirjautumaan lukuisiin eri järjestelmiin hoitaessaan maatilaansa koskevia asioita. Tällöin asioiden hoitaminen on hankalaa ja kokonaiskuva maatilayrityksen johtamiseen liittyvistä asioista hämärtyy. Uuden tiedon tuottaminen ei myöskään ole mahdollista, ellei eri tietojärjestelmissä olevia tietoja voida yhdistää uudella tavalla. Kasvava datamäärä on maatilojen johtamisen kannalta keskeistä, mutta sen hallinta ja oleellisen tiedon jäsentäminen muodostuvat haasteeksi. Sensori-, pilvi- ja kognitiivinen teknologia muuttavat maataloutta ja siihen liittyviä liiketoimintamalleja. Ratkaisuna voidaan nähdä alustatalouden antamat mahdollisuudet. Potentiaali voidaan hyödyntää parhaiten, kun verkkoon kytketyt laitteet, avoimet strukturoimattomat tietolähteet sekä omasta yrityksestä saatava data nidotaan edistyneeseen analytiikkaan ja kognitiiviseen tekoälyyn. Hankkeen kohderyhmänä on maatilayrittäjät. Välillisinä kohderyhminä ovat viljelijöitä lähellä olevat sidosryhmät. Hanke on esiselvitys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58432

Aloituspäivämäärä

01.11.2017

Loppumispäivämäärä

26.09.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Riskhantering
datateknik
digitalisering
flerbranschgårdar
jordbruk
nätverk
produktutveckling
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt