Projekt
Utvecklingsprojekt - 295933

Älykkäät toimijat – viisaat kylät

Päijänne-Leader ry

- 30.05.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Päijät-Hämeen maaseutumaiset kylät kohtaavat monia haasteita, jotka uhkaavat niiden elinvoimai-suutta ja kestävää kehitystä. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja nuorten muutto kaupunkeihin ovat trendejä, jotka heikentävät kylien elinvoimaa. Toisaalta monipaikkaiset tarjoavat potentiaalisen kohderyhmän ylläpitää ja kehittää kylien elinvoimaisuutta. Samaan aikaan kestävä kehitys sekä digitalisaatio ovat tämän päivän keskeisiä ajureita, jotka tulee ottaa huomioon muun muassa alueen palveluita sekä infrastruktuuria kehitettäessä. Älykkäät toimijat – viisaat kylät - hankkeessa pyritään edistämään alueen elinvoimaisuutta mm. kestävien energiaratkaisujen, kiertotalouden, toimijoiden osaamisen sekä erilaisten uusien digitaalisten palveluratkaisujen kautta. Hankkeella pyritään edistämään energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja paikallisia energiaratkaisuja. Digitalisaation edistäminen maaseudulla liittyy asukkaiden digiosaamisen lisäämiseen ja digitaalisten palveluiden käytön edistämiseen, mikä voi helpottaa myös etätyötä ja etäopiskelua. Hankkeen avulla kylät voivat edistää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä maaseudulla, tarjoamalla digitaalisia alustoja tiedonjakoon, yhteistyöhön ja kulttuurin edistämiseen. Hanke parantaa asukkaiden kokoontumis-, harrastus- ja virkistymismahdollisuuksia mm. tarjoamalla digitaalisia välineitä ja palveluja näiden aktiviteettien tukemiseen. Digitaalisten palvelujen kehittäminen voi tarjota nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja helpottaa nuorten osallistumista yhteisön toimintaan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

295933

Slutdatum

30.05.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner