Projekt
Utvecklingsprojekt - 293448

Älykylä Pohjois-Kymenlaakso

Kymenlaakson Kylät ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Älykylä Kymenlaakso -hankkeissa työstetään etukäteen valikoitujen teemojen pohjalta kyläryhmille strategioita eli teemoittaisia suunnitelmia, joiden pohjalta yksittäisiä kyliä tai kyläryhmiä kehitetään kohti Älykäs kylä 2030 visiota. Hankekokonaisuus toteutetaan alueiden välisenä hankkeena koko Kymenlaakson alueella. Laajan kartoituksen perusteella teemoiksi on valittu kylien elinkeinot, kylien brändäys sekä kylätalojen tai muiden yhteisöllisten tilojen palveluvalikoiman kehittäminen. Yläteemat pitävät sisällään laajasti erilaisia toimenpiteitä kyläyhteisön ja maaseudun elinvoiman kehittämiseksi kylälähtöisesti. Hankkeessa asiantuntijat perehdyttävät teemaan ja järjestävät työpajoja sitoutuneiden kylätason toimijoiden kanssa. Näistä tuotoksena syntyy innovatiivisia kylästrategioita, joita testataan jo hankkeen aikana. Hankkeen aikana toteutetut toimenpiteet tulevat hyödyttämään koko maakuntaa, edistämään kylien elinvoimaisuutta ja näkyvyyttä sekä antamaan välineitä elinkeinojen kehittämiseen. Hanke verkottaa laajasti eri toimijoita ja luo uskallusta uudenlaiseen kehittämistyöhön. Myös tämä on tärkeä osa maaseudun älykkyyttä. Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa alueiden välisen hankkeen läheisessä yhteistyössä alueen Leader-ryhmien, kuntien, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hankeaika 1.5.2024-31.12.2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

293448

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner