Hanke
Utvecklingsprojekt - 101330

ÄlyNauta – Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

31.07.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

ÄlyNauta - Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa -koulutushankkeen lähtökohtana on kotieläintilojen nopeasti muuttuva toimintaympäristö, kuten tuotannon kannattavuuden haasteet, yksikkökoon kasvu, lypsyrobottien yleistyminen, digitaalisuuden tuomat uudet mahdollisuudet ja yrittäjän ajanhallinnan tarpeet. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalousyrittäjät ja maatilojen työntekijät. Hanke toimii Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa. Hankealueen maitotilat tuottivat vuonna 2018 noin 275 miljoonaa litraa maitoa, joka on noin 12 % koko maan maidontuotannosta. Hankealueen maatalouden myyntituloista noin 67 prosenttia tulee maidontuotannosta ja 16 prosenttia naudanlihantuotannosta. Hankkeen tavoitteena lisätä maatalousyrittäjien ja tilojen työntekijöiden osaamista ja tietoisuutta älykkäistä ja kestävistä kotieläintuotannon toimintamalleista ja sitä kautta parantaa tilojen kannattavuutta, eläinten hyvinvointia sekä yrittäjien ja työntekijöiden ajanhallintaa ja jaksamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on myös lisätä maatalousyrittäjien ja tilojen työntekijöiden digitaalisia taitoja sekä aktivoida yrittäjiä ottamaan käyttöön uusia ja hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä kotieläintuotannon digitaalisia sovelluksia ja työkaluja. Hankkeen tavoitteisiin pyritään koulutuksilla, joissa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä: pienryhmät, pilottiryhmät, verkkotapaamiset, webinaarit, podcastit, seminaarit, opintomatkat ja nautatilan digipolku -tilaisuudet. Opintokokonaisuudet: (1) Kestävä lehmä, (2) Terve sorkka, (3) Liikkumalla terveyttä, (4) Kotieläintilan bioturvallisuus. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä ProAgria Keski-Pohjanmaa ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

101330

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

datateknik
digitalisering
djurens välbefinnande
husdjursproduktion
jordbruk
mjölkko
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt