Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 74678

Ammuntasimulaattorin hankinta

Kannuksen Riistanhoitoyhdistys

01.07.2018 - 05.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ampumaharrastuksen kehittyminen nyky-yhteiskunnassa on kasvavien paineiden alla. Esimerkiksi ampuma-aselakien sekä ampumaratojen ympäristövaatimusten tiukentuminen viimevuosina on aiheuttanut lisää työtä ja byrokratiaa ampumaharrastuksen ylläpitäjille, kuten myös ammunnan harrastajille. Monet nuoret metsästyksestä ja ampumaurheilusta kiinnostuneet jättävät harrastuksen aloittamatta, koska kokevat sen aloittamiskynnyksen olevan liian korkea, varsinkin jos perheessä ei ole kukaan harrastanut ammuntalajeja aikaisemmin. Talviaikana ampumaratoja ei hoideta, jolloin ampumaharjoittelu ei ole mahdollista tai se on vaikeaa lumitilanteesta riippuen. Kannuksen riistanhoitoyhdistyksen alueella, joka käsittää Kannuksen kaupungin alueen, jossa on seitsemän rekisteröityä metsästysseuraa tai -yhdistystä, joissa on yhteensä noin 807 jäsentä. Kannuksen ampujat, Kannuksen Reserviläiset ja maanpuolustus järjestöt, joissa on jäseniä n. 300 henkilöä, joista suurin osa on myös Kannuksen riistanhoitoyhdistyksen jäseniä. Alueella on useita kouluja, joissa on paljon nuoria koululaisia, joille voimme tarjota uuden harrastusmahdollisuuden. Käyttäjäkunta on laaja ja näin tärkeä koko Kannukselle. Tämän hankkeen avulla voidaan ammunnasta kiinnostuneiden nuorten harrastuskynnystä madaltaa tarjoamalla mahdollisuus testata suhteellisen aidossa virtuaaliympäristössä erilaisia ammunta- ja metsästysmuotoja ja aseita, usealle eri riistalajille. Mm. kaikille uusille metsästäjille voidaan antaa ampumakoulutusta tämän simulaattorin avulla tulevaisuudessa. Myös kauemmin ammuntaa harrastaneiden harjoitusmahdollisuudet paranevat, kun ammuntaa voi harrastaa käytännössä ympäri vuoden ja hyvin pienillä kustannuksilla. Myös ympäristönäkökohdat huomioiden, tämä kyseinen hanke tukee hyvin ampumaharrastuksen kestävää kehitystä alueellamme.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

74678

Aloituspäivämäärä

01.07.2018

Loppumispäivämäärä

05.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt