Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 74678

Ammuntasimulaattorin hankinta

Kannuksen Riistanhoitoyhdistys

02.07.2018 - 05.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ampumaharrastuksen kehittyminen nyky-yhteiskunnassa on kasvavien paineiden alla. Esimerkiksi ampuma-aselakien sekä ampumaratojen ympäristövaatimusten tiukentuminen viimevuosina on aiheuttanut lisää työtä ja byrokratiaa ampumaharrastuksen ylläpitäjille, kuten myös ammunnan harrastajille. Monet nuoret metsästyksestä ja ampumaurheilusta kiinnostuneet jättävät harrastuksen aloittamatta, koska kokevat sen aloittamiskynnyksen olevan liian korkea, varsinkin jos perheessä ei ole kukaan harrastanut ammuntalajeja aikaisemmin. Talviaikana ampumaratoja ei hoideta, jolloin ampumaharjoittelu ei ole mahdollista tai se on vaikeaa lumitilanteesta riippuen. Kannuksen riistanhoitoyhdistyksen alueella, joka käsittää Kannuksen kaupungin alueen, jossa on seitsemän rekisteröityä metsästysseuraa tai -yhdistystä, joissa on yhteensä noin 807 jäsentä. Kannuksen ampujat, Kannuksen Reserviläiset ja maanpuolustus järjestöt, joissa on jäseniä n. 300 henkilöä, joista suurin osa on myös Kannuksen riistanhoitoyhdistyksen jäseniä. Alueella on useita kouluja, joissa on paljon nuoria koululaisia, joille voimme tarjota uuden harrastusmahdollisuuden. Käyttäjäkunta on laaja ja näin tärkeä koko Kannukselle. Tämän hankkeen avulla voidaan ammunnasta kiinnostuneiden nuorten harrastuskynnystä madaltaa tarjoamalla mahdollisuus testata suhteellisen aidossa virtuaaliympäristössä erilaisia ammunta- ja metsästysmuotoja ja aseita, usealle eri riistalajille. Mm. kaikille uusille metsästäjille voidaan antaa ampumakoulutusta tämän simulaattorin avulla tulevaisuudessa. Myös kauemmin ammuntaa harrastaneiden harjoitusmahdollisuudet paranevat, kun ammuntaa voi harrastaa käytännössä ympäri vuoden ja hyvin pienillä kustannuksilla. Myös ympäristönäkökohdat huomioiden, tämä kyseinen hanke tukee hyvin ampumaharrastuksen kestävää kehitystä alueellamme.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

74678

Startdatum

02.07.2018

Slutdatum

05.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner