Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180347

Ampumarata kuntoon

Puumalan Riistanhoitoyhdistys

30.09.2021 - 30.10.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Puumalan RHY:n ampumaradan kunnostus ja meluntorjuntatoimien toteutus ympäristöluvan mukaisesti. Keskeisimmät toimenpiteet ovat: Ampumaradan meluvallien korottaminen. Ampumasuojien rakentaminen. Ampumaratalaitteiden hankinta ja käyttöönotto sekä testaus. Portin hankinta ja asentaminen sivullisten estämiseksi radan käyttäjinä. Nykyaikaisen radan varausjärjestelmän käyttöönotto sekä käytettävyyden parantaminen eri käyttäjien tarpeet huomioiden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180347

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt