Hanke
Utvecklingsprojekt - 65737

Anjalan kartanon uusi aika

Ankkapurhan kulttuurisäätiö sr

01.04.2018 - 04.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Anjalan kartanon uusi aika-hankkeen tavoitteena on kehittää Anjalan kartanosta yhteisöllinen kulttuuriperintömatkailukohde. Matkailukohteessa on ympärivuotista toimintaa ja tapahtumia, painottuen kesäajalle. Kohde tarjoaa palveluja yksittäisille matkailijoille ja ryhmille, kulttuurista kiinnostuneille sekä kalastus- ja luontomatkailijoille. Matkailijat tulevat sekä kotimaasta että ulkomailta. Matkailukohteen punaisena lankana toimii kulttuuriperintö ja sen esittely uusin, innovatiivisin tavoin. Matkailukohde tarjoaa alueen yhdistyksille ja yrityksille toiminta- ja ansaitsemismahdollisuuksia mm. tapahtumien järjestämiskohteena ja matkailupalveluiden tuottajina. Matkailupalveluiden tuottajat ovat saaneet tietoa ja koulutusta yleisesti kulttuuriperinnön käytöstä matkailussa sekä kohdennettua tietoa Anjalan alueesta. Hankkeen toimenpiteenä tehdään alueelle kehittämis- ja hoitosuunnitelma. Hankkeessa tehdään suunnitelma kestävän matkailun kehittämisestä kulttuuriperintökohteen ympärille sekä matkailun ja kulttuuriperintökasvatuksen yhdistämisestä ja kehittämisestä alueella. Hankkeen aikana järjestetään tapahtumia ja luodaan matkailutuotteita. Tapahtumien kautta testataan erilaisia matkailun toimintamuotoja. Testatuista tapahtumista kerätään kävijäkokemuksia ja palautetta, jotta toimintaa voidaan kehittää. Hankkeen tuloksena syntyy matkailutuotteita ja -palveluita, jotka ovat alueen yritysten ja yhteisöjen sekä kulttuurisäätiön käytössä. Hankkeessa kootaan yhteistyöverkostoja alueen hoidon ja kehittämisen sekä matkailun edistämiseksi. Yhteistyöverkostot koostuvat yhteisöistä, yhdistyksistä ja yrityksistä. Hankkeessa järjestetään yhteistyöverkostolle ja muille kiinnostuneille koulutusta kulttuuriperintöön liittyen. Hanke tekee yhteistyötä lähiseudun vastaavien hankkeiden kanssa. Hankkeen toteuttaja Ankkapurhan kulttuurisäätiö vaalii Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä ja kehittää nuorisotyötä Nuorisokeskus Anjalan toimintana. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2018-30.4.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65737

Aloituspäivämäärä

01.04.2018

Loppumispäivämäärä

04.11.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt