Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 20772

Anskaffande och installation av bergsvärmepump i Petalax UF-lokal

Petalax ungdomsförening rf

28.03.2016 - 09.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Anskaffande och installation av bergsvärmepump i Petalax UF-lokal. För att aktivera byn, utveckla föreningslivet, uppnå mera bygemenskap och vi-anda i Petalax by installeras en värmepump i fastigheten, vilket medför att kostnaden för uppvärmningen sänks och uppvärmningen sker på ett mera miljövänligt sätt. Detta möjliggör i sin tur, att mera småskaliga verksamheter och aktiviteter, såsom öppet hus för ungdomar, danskurser, samvaro med nyinflyttade flyktingar, kafe-verksamhet, m.m. börjar bedrivas i fastigheten. Ett byte av värmeanläggningen minimerar även risken för avbrott i verksamheterna i huset. Då det är gjort kommer renovering av köket och målning av vattentaket som följande åtgärder. Detta som helhet befrämjar utvecklingen i byn och en levande landsbygd.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

20772

Startdatum

28.03.2016

Slutdatum

09.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner