Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 274004

Anskaffning av hydrokopter

Lignell Valter Vilhelm dödsbo

02.10.2023 - 29.05.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Anskaffning av hydrokopter för att säkerställa aktivt fiske under vinterhalvåret (Ny eller begagnad)

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

274004

Startdatum

02.10.2023

Slutdatum

29.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner