Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 232534

Anskaffning av sälsäkra ryssjor

Segervall Tom Robin

02.03.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Anskaffning av sälsäkra ryssjor för att minska sälskador och höja värdet på fångsterna, främst sik och lax. Som kompensation för att fisketrycket inte skall öka så tas 40st siknät samt en gammal laxryssja permanent ur bruk. Jag ansöker om utbetalning av stöd i två rater vartefter redskapen anskaffas.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

232534

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner