Projekt
Investeringsprojekt - 294816

Anskaffning av vassklippare

Rädda Långvattnet rf

- 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Förening Rädda långvattnet r.f. har för avsikt att anskaffa en Doro vassklippare, 95-3070HE med tillhörande räfsa Doro 96-12000 för att årligen kunna utföra vassklippning främst i den norra delen av sjön. Föreningen har redan under flera år utfört vassklippning med en hyrd klippare av samma typ. Vassupptagningen tar i tid c:a 3ggr mera än själva klippningen. Därför borde föreningen även skaffa en båt för att kunna ta upp den klippta vassen samtidigt som man klipper, för att det inte skall spridas så mycket runt sjön.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

294816

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga naturresursinvesteringar

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner