Projekt
Utvecklingsprojekt - 47841

Archipelago attractions

Vaasanseudun Kehitys Oy - Vasaregionens Utveckling Ab

01.06.2017 - 30.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet strävar till att hitta en kedja av återförsäljare som till försäljning tar med de produkter som de fyra deltagande företagen utvecklar under projektet. Första steget är att identifiera återförsäljare och agenter som är beredda att sälja till slutkund i de länder som anges i projektplanen. Tillsammans med återförsäljarna tar man fram produktpaket som deras kunder är intresserade av att köpa. Under produktutvecklingen bör man ha med testgrupper för att anpassa paketen till de olika kulturella olikheterna. Detta sker med hjälp av visningsresor och i samarbete med lokala företag. Marknadsföringsmaterial tas också fram under projektet, både gemensamt och företagsspecifikt. Även mässbesök skall företas inom projektet för att hitta återförsäljare och kunder, samt benchmarking resor i syfte att utveckla den egna produkten. Målsättningen är att öka antalet besökare till området.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

47841

Startdatum

01.06.2017

Slutdatum

30.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner