Hanke
Utvecklingsprojekt - 64757

Ärjä – Paratiisin ovet aukeavat

Metsähallitus

28.02.2018 - 05.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ärjänsaari hankittiin vuonna 2017 valtiolle luonnonsuojelualueeksi. Alueen luontoarvojen suojelu ja säilyttäminen on kaikkea Ärjänsaaren kehittämisen reunaehto, joka ohjaa saarella harjoitettavaa virkistys- ja matkailukäyttöä. Saaren virkistysrakenteet ovat päässeet rapistumaan viime vuosien vähäisen käytön myötä, ja kohteella vaaditaan ensi alkuun panostusta turvallisen ja viihtyisän kävijäkokemuksen turvaamiseksi. Suosittuna ja hyvin hoidettuna käyntikohteena saari on erinomainen kohde saada ihmiset kiinnostumaan Oulujärven luonnolle ominaisista luonto- ja kulttuuriperintöarvoista sekä tuoda kohderyhmille esiin luonto- ja kulttuuriperintöarvojen vaalimiseen liittyvää työtä ja sen merkitystä. Hankkeen myötä palveluiden kehittäminen Ärjänsaaren kehittämissuunnitelman 2024 mukaisesti tarjoaa uusia virkistys- ja toimeentulomahdollisuuksia paikallisille yhteisöille ja toimijoille. Pääasiallinen kohderyhmä hankkeessa ovat Ärjänsaaren luonto- ja kulttuuriarvoista kiinnostuneet kävijäryhmät, joille halutaan tarjota hyvät puitteet tutustua saaren omalaatuiseen luonto- ja kulttuuriperintöön. Ärjänsaaren kehittämissuunnitelmassa linjattuja keskeisiä kävijäryhmiä ovat: paikalliset päiväkävijät, kotimaiset luonnossa liikkujat, työyhteisöt Kainuun ja Oulun alueelta sekä kansainväliset matkailijat. Hankkeen tavoitteet: - Saaren luontoarvojen tietopohjan täydentäminen - Arvokkaiden elinympäristöjen kunnostaminen ja hoito, monimuotoisuuden lisääminen - Ympäristökasvatus; saaren luontoarvojen ja suojelualueilla harjoitetun luonnonhoidon merkityksen esiintuominen - Saaren houkuttelevuuden kasvattaminen uudenlaisille kävijäryhmille - Rakennusperintökohteiden hoitoon liittyvä suunnittelu, koulutus ja kehittäminen - Kulttuurikohteiden ja -maiseman hoito - Alueen luontoarvojen turvaaminen käytön ja kävijämäärien kasvaessa - Kävijäturvallisuuden, viihtyvyyden ja saaren toiminnallisuuden parantaminen - Vuorovaikutuksen, osallistamisen ja yhteisen Ärjän toimintakulttuurin vahvistaminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

64757

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

05.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt