Hanke
Utvecklingsprojekt - 107298

Arjen kätköt

Lounais-Suomen Martat ry

31.12.2019 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Alueen asukkaita innostetaan ja perehdytetään geokätköilyn harrastamiseen, geokätköjen tekemiseen sekä niistä huolehtimiseen järjestämällä kyläiltoja ja teemallisia tapaamisia. Toiminnan tuloksena syntyy alueelle uusien geokätköjen verkosto ja vapaaehtoisia alueen asukkaita on perehdytetty omien kätköjen suunnitteluun, niiden toteuttamiseen sekä niistä huolehtimiseen. Geokätköily-teemalla hanke osallistuu alueen kylätapahtumiin. Lisäksi hankkeen toimintaan kuuluu esimerkiksi kylätaloille toteuttavien mysteerihuoneiden ja tehtäväratojen suunnittelu ja toteuttaminen siten, että niistä tehdään liikkuvan palvelun konsepti: Kylätaloille ja muihin kylien kokoontumispaikkoihin voidaan pystyttää pop up -mysteerihuoneita ja -tehtäväratoja, ja kutsua näin mukaan erityisesti lapsia ja nuoria. Keskeistä hankkeen toiminnassa on, että geokätköihin, mysteerihuoneisiin ja tehtäväratoihin liittyvät tietosisällöt liittyvät lähinnä arjen taitoihin, jotka perustuvat marttajärjestön neuvonnan osaamisalueisiin. Näiden lisäksi tuodaan esille esimerkiksi luonnontuotteiden hyödyntämiseen liittyvää osaamista sekä kylän paikalliskulttuuriin ja -historiaan liittyviä tietoja. Myös toimintaan osallistuvat suunnittelevat tietosisältöjä omien ideoidensa ja osaamisensa perusteella. Hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa: Varsinais-Suomen Kylät ry, hankkeen toiminta-alueen kylien omat yhdistykset kuten kylä- ja marttayhdistykset, urheiluseurat, metsästysseurat, vanhempainyhdistykset sekä alueen koulut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

107298

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
rekreations- och hobbyverksamhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt