Projekt
Utvecklingsprojekt - 179645

Arki

ProAgria Länsi-Suomi ry

01.01.2022 - 31.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Arki -hanke vie Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatilayrityksiä sujuvasti eteenpäin. Hankkeen tavoitteena on parantaa asioiden, ihmisten ja osaamisen johtamista Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatilayrityksissä. Näin kehitetään yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätään motivaatiota, vuorovaikutusta ja talousosaamista yrittäjien arjessa. Hanke jakautuu kolmeen osioon; asioiden johtaminen, ihmisten johtaminen ja osaamisen johtaminen, jotka kaikki osaltaan tukevat hankkeen tavoitteita. Talouden seurantaa ja yrityksen johtamista tehostetaan osana päivittäistä työtä maatilayrityksissä. Tuotannon keskeisiä teemoja kehitetään uudenlaisten koulutusmuotojen avulla. Toimintamuotoina ovat vertaistukeen painottuva pienryhmätoiminta, mentorointi, vuorovaikutukselliset työpajat sekä koulutukset ja opintomatkat. Hankkeessa kehitetään neljä uudenlaista pienryhmämallia: arjen johtaminen, ihmisten johtaminen-, työn iloa ja kansainvälinen tiedonvaihto -ryhmät. Ryhmiin otetaan yrittäjiä kaikista tuotantosuunnista, jolloin myös yhteistyö lisääntyy eri alan yrittäjien välillä. Kansainvälisyys huomioidaan ryhmien ja tapahtumien osana, painottaen etätoimintaa. Saatuja kokemuksia ja tietoa jaetaan aktiivisesti myös ryhmien ulkopuolelle. Yhteistyökumppanina Arki-hankkeessa ovat MTK Satakunta, MTK Varsinais-Suomi ja HAMK maaseutuelinkeinojen yksikkö. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös monien muiden tahojen kanssa, kuten meijerien sekä muiden maiden neuvontajärjestöjen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

179645

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner