Projekt
Utvecklingsprojekt - 53030

Arki lähemmäs – maaseudun asukkaiden kuntoutuspalvelujen monipuolistaminen etäkuntoutuksen kokeiluja hyödyntäen

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2018 - 07.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä muuttuva palvelurakenne, asiakkaan valinnanvapaus ja digitalisaatio tuovat muutoksia pohjoissuomalaisen ihmisen kuntoutuspalveluihin. Digipalvelujen tarve ja työntekijöiden etäteknologiaosaamisen vaade tulee kasvamaan. Kuntoutuksessa tarvitaan matalan kynnyksen etäpalveluja, mutta myös erityisosaamista vaativan ammattitaidon saavutettavuus tulee varmistaa. Kotona asuvat ikäihmiset, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret sekä syrjäseudulla asuvat yksinäiset ja/tai työelämän ulkopuolelle jääneet henkilöt ovat keskeisiä monialaisen etäkuntoutuksen asiakasryhmiä. Hankkeen tarkoituksena on edistää kuntoutuspalvelujen saatavuutta Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla maaseutualueilla sekä monipuolistaa palvelutarjontaa etäkuntoutusta hyödyntäen. Tavoitteena on, että etäkuntoutuksessa osataan käyttää maaseudulle soveltuvia teknologisia ratkaisuja, jotka lisäävät kuntoutuksen asiakkaiden kotona asumisen mahdollisuuksia ja arjessa selviytymistä. Kuntoutumisen tukena on tärkeä osata hyödyntää asiakkaan lähiseudun ympäristöjä, alueellisia erityispiirteitä ja voimavaroja, jotka vahvistavat myös maaseutualueiden elinvoimaa. Työntekijöitä mentoroidaan etäratkaisujen käyttöönotossa. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja luodaan maaseudulle uusia yhteistyömalleja. Hankkeessa jatketaan Pohjois-Suomessa käynnistynyttä kehittämistyötä. Toteutuneesta kehittämistyöstä otetaan oppia ja niistä saatuja kokemuksia hyödynnetään hankkeessa. Hankkeessa on viisi työpakettia. 1) Hankkeen koordinointi ja hallinnointi 2) Ikäihmisten itsearviointitiedon tuottaminen hankkeessa hyödynnettävään (mICF) mobiilisovellukseen 3) Etäkuntoutuspalvelujen osaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla 4) Etäkuntoutuksen yhteiskehittäminen 5) Hyvien etäkuntoutuskäytäntöjen arviointi ja käyttöönotto muuttuvassa toimintaympäristössä Arki lähemmäs hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

53030

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

07.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner