Projekt
Utvecklingsprojekt - 272556

Arkiäly – Tekoäly

Kolarin kunta

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Arkiäly - Tekoäly -hankkeessa mietitään yhdessä, miten saadaan uudet ja vanhat kyläläiset kohtaamaan, viihtymään, pysymään, tuntemaan itsensä tarpeellisiksi ja tärkeäksi osaksi yhteisöä. Mietitään, olisiko paljon puhutusta tekoälystä tähän tilanteeseen hyötyä. Hyödynnetään jo rakennettuja valokuituverkkoja. Kokeillaan, mihin mobiiliverkkojen kapasiteetti riittää. Selvitetään, olisiko tekoälyn avulla mahdollista parantaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kylissä. Kolarin kunta yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Kolarin kylien kanssa selvittää tässä hankkeessa ennakkoluulottomasti, rohkeasti ja yhdessä arkiälyn ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia parantaa osallisuutta ja lisätä yhteisöllisyyttä kylissä. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittämisessä hyödynnetään kylistä ja alueesta jo tallennettua ja tärkeäksi koettua arkitietoa, “sekoitetaan”, toisin sanoen yhdistetään ja lisätään eri lähteissä olevaa, kylille merkityksellistä tietoa. Kokeillaan, onnistuttaisiinko arkitiedon ja uuden teknologian, tekoälyn, avulla löytämään ratkaisuja kyliä askarruttaviin ongelmiin ja haasteisiin. Onnistuisiko kyläyhteisö tuottamaan “uutta” kirjoitettua ja jopa visuaalista ja auditiivista sisältöä olemassa olevien, ihmisten syöttämien sisältöjen avulla. Hankkeen kohderyhmää ja samalla aktiivisia toimijoita ovat Kolarin kylien asukkaat. Välillisenä kohderyhmänä ja muina hyödynsaajina ovat muun muassa lappilaiset sekä laajemminkin kylien yhteisöt Suomessa. Hankkeen alustava toteutusaika on 1.9.2024-31.8.2026, yhteensä 24 hankekuukautta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

272556

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner