Projekt
Utvecklingsprojekt - 14258

Arktinen biotalous – viestintäverkosto

Lapin liitto

16.02.2016 - 13.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Biotalous on nostettu sekä Euroopassa että Suomessa keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Suomen ensimmäisen kansallisen biotalousstrategian tavoitteet sopivat hyvin Lappiin. Lappi on arktinen maakunta, jonka runsaisiin, puhtaisiin luonnonvaroihin perustuvia mahdollisuuksia on vielä mittavasti hyödyntämättä. Biotalouden toimialoja ja yrityksiä on Lapissa kehitetty päättyneellä ohjelmakaudella useissa hankkeissa ja eräiltä osin maakunta on ottanut biotalouden kehittämisessä Suomen ykköspaikan. Biotalouden toimialoja on kehitetty ja hanketoimintaa on koordinoitu lähinnä toimialoittain. Uuden ohjelmakauden käynnistyessä Lapissa on käynyt selväksi tarve entistä tiiviimpään toimialat ylittävään yhteydenpitoon, yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Biotalousalan toimijat katsovat saavansa lisäarvoa omaan toimintaansa, jos heillä olisi helposti käytettävissään uusinta tietoa kehittämistyöstä ja tutkimuksesta. Silloin päällekkäinen työ voidaan välttää ja luoda resursseja yhdistämällä synergiaa ja tehokkuutta. Lapin liiton 1,5 vuotta kestävän Arktinen biotalous -tiedonvälityshankkeen päätavoite on yhteistyön ja viestinnän kehittämiseksi vahvistaa Lapin biotalousklusteria toimialat ylittävällä koordinaatiolla ja laatia Suomen biotalousstrategiaa toteuttava Arktisen biotalouden kehittämisohjelma. Hanke toteutetaan kolmessa toimintakokonaisuudessa: 1. Verkoston ja sen toimintamallin rakentaminen 2. Arktisen biotalouden kehittämisohjelman laatiminen 3. Kuluttajaviestintä ja brändityö. Biotalouden kehityksen vauhdittamiseksi tarvitaan merkittävää tietoisuuden ja osaamisen lisäämistä, toimintaa kannustavaa ja tukevaa Primus motoria sekä toimialat ylittävää koordinaatiota. Arktinen biotalous -hanke tulee toimimaan laaja-alaisena tiedonvälittäjänä, koordinaattorina ja kehityksen vauhdittajana. Hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat Lapin biotaloustoimijat sekä biotaloushankkeet ja välillisesti Lapin maaseudun asukkaat ja yhteisöt sekä kunnat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14258

Startdatum

16.02.2016

Slutdatum

13.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner