Hanke
Utvecklingsprojekt - 102969

Arktisen aikavaelluksen kesälukio

Ohcejoga Utsjoen Ursa ry

31.10.2020 - 31.05.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Arktisen aikavaelluksen kesälukion on tarkoitus olla ensimmäinen hanke (pilottihanke), joka käyttää olemassa olevaa kosmista aikapolkuamme säännölliseen koulutukseen aikavälillä 19. - 31.07.2021. Mikäli kesälukio toteutuu suunnitelulla tavalla, Arktisen aikavaelluksen kesälukion voimme otaksua toimivan seuraavinakin kesinä suurin piirtein samoilla tavoilla. Kesälukion on siis tarkoitus jatkossa olla jokavuotinen kesäkoulutapahtuma. KESÄLUKIOTOIMINTA, PILOTOINTI Hankkeelle ei palkata työntekijää suunnitteluun, vaan kesälukiotoiminnan suunnittelu toteutetaan talkootyönä. Suunnittelusta vastaa Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hallitus ja Turun Yliopiston professori Kirsi Lehto. Lehto vastaa erityisesti kesälukiotoiminnan opetuskokonaisuuden tieteensisällön suunnittelusta. Lapin yliopiston taiteenprofessori Mirja Hiltunen vastaa hankkeen taideopetuksen järjestelyistä. Kesälukiotoimintaa on suunniteltu jo jonkin verran talkootyönä ja liitteenä on alustava suunnitelma. Hankkeen aikana alustavia suunnitelmia tarkennetaan ja suunnitellaan, järjestetään ja pilotoidaan Kesälukion ajalle 19.7-31.7. Kurssin pituus on kaksi viikkoa. Itse Arktinen aikavaellus on Utsjoen tunturimaastoon sijoitettu vaelluspolku informaatiotauluineen. Tämän polun alkupisteenä on kosminen nykyhetki (Utsjoen koulukeskus, taulu 1) ja päätepisteenä kosminen alkuräjähdys eli Big Bang-tapahtuma (Nammajärvien kota). Pääreitti on n. 14 km pitkä, mikä samalla kuvaa universumimme kehityshistoriaa n. 14 miljardin vuoden aikana. Informaatio- ja opastetauluja on polulla n. 18 kpl, joiden tekstit ovat suomeksi, saameksi ja englanniksi. Polkua käytetään kuntalaisten, matkailijoiden, koulujen ja eri avaruuteen liittyvien tapahtumien hyödyksi. Keskeisessä asemassa toiminnoista ovat eri kesäkoulut: kesälukiot ja kesäyliopistot, jolloin koulutuspaikkana tulee olemaan myös Kevon tutkimuslaitos. Vastuullinen luonnossa vaeltaminen kuuluu polun käytön keskeiseen periaatteeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102969

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

31.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
kultur
nya tjänster
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt