Hanke
Utvecklingsprojekt - 17122

Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä – Arktisen ruuantuotannon lisäarvotekijät, konseptointi ja hyödyntäminen vientimarkkinoilla

Luonnonvarakeskus

31.12.2015 - 09.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Globaalisti tarkasteltuna Suomi on arktinen maa. Sijaintimme takia ruoantuotantoomme liittyy runsaasti ainutlaatuisia laatutekijöitä, joita ei ole tähän mennessä tehokkaasti hyödynnetty vientimarkkinoilla ja kotimaassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää elintarvikealan vientiedellytyksiä rakentamalla arktisuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta kilpailuvaltti suomalaiselle elintarvikeviennille. Tässä hankkeessa arktisella ruuantuotannolla tarkoitetaan 60 leveysasteen pohjoispuolella tapahtuvaa tuotantoa. Hanke kokoaa pohjoiseen sijaintiimme perustuvat ruuantuotannon lisäarvotekijät ja vahvuudet arktisuuskonseptiksi, jota hyödyntäen maaseudulla toimivat maa- ja elintarvikealan yrittäjät voivat erilaistaa tuotteitaan, tehostaa markkinointiaan ja tunnistaa uusia liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä työstetään yrityksille välineitä siihen, miten hyödyntää arktisuutta sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Tiedon siirto, vuorovaikutus ja osallistaminen ovat hankkeen ytimessä. Niitä toteutetaan etenkin yhteiskehittelyn, sosiaalisen median ja valtakunnallisen tiedonsiirtoverkoston avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17122

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

09.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsexport
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt