Projekt
Utvecklingsprojekt - 98535

Arpainen – the Identity of Suomenselkä’s Nature

Ähtärin matkailu Oy / Ähtäri Travel LTD

01.05.2019 - 29.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Soini ja Ähtäri ovat tiivistäneet yhteistyötään viime aikaisten hankkeiden ja syntyneiden toimijaverkostojen myötä. Osana yhteistyötä on tunnistettu yhteinen tavoite kehittää luontoharrastuksia ja -matkailua. Luonto, puhtaus, hiljaisuus ja vastuullisuus ovat nousseet kansallisiksi ja jopa kansainvälisiksi trendeiksi. Ne ovat nousseet uuteen arvostukseensa houkuttimena viettämään aikaa luonnon lähellä ja arvostamaan siihen linkittyviä ympäristöjä ja palveluita. Suomenselän alueen luonto on erityispiirteistä mäkisten suo-, järvi- ja metsäalueidensa ansiosta. Arpainen yhdistää kaikkia näitä piirteitä tarjoten jo tunnetun retkeilyreitistön, mutta mahdollistaen samalla yhdistävän alueellisen identiteetin, jonka alle voidaan koota koko lähialueen luontokohteita ja niihin kytkeytyviä oheistoimintoja. Hankkeessa kootaankin luontokohteiden ympärillä toimivista paikallistoimijoista verkostoa, joka voi tuottaa alueen luontoprofiilin sisällöksi tietoa ja tarinoita. Tätä aineistoa kootaan yhtenäiseksi esitykseksi ja sähköisiksi materiaaleiksi, joilla voidaan viestiä niin paikallisesti kuin kansallisesti ja kansainvälisesti alueen luontoharrastusmahdollisuuksista ja toisaalta vastuullisesta luonnon hyödyntämisessä hyvinvoinnin lisäämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

98535

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

29.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner