Projekt
Utvecklingsprojekt - 15352

Art and the Environment – ”Creative Ways”

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu - Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.y.

01.01.2016 - 18.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämä kansainvälinen hanke lisää lasten ja nuorten tietoisuutta lähialueensa ja partnerimaan ympäristöasioista ja luonnosta. Hankkeessa koululaisia tutustutetaan asiantuntijoiden opastuksella erilaisiin oppimisympäristöihin, joissa ympäristöasioita opitaan kokemuspohjaisesti tapahtumien, työpajojen ja kansainvälisten vierailujen kautta. Kokemusten, havaintojen ja opitun pohjalta lapset ja nuoret Suomessa ja Englannissa soveltavat oppimaansa ja tekevät yhdessä ympäristöaiheisia musiikki- ja taideprojekteja, joiden avulla ympäristökokonaisuudet sisäistyvät paremmin. Samalla he oppivat toisilta ja opettavat itse muita nuorten omalla kielellä. Hankkeessa eri ympäristöteemojen tiimoilta tuotettu musiikki ja taide levittävät ympäristötietoista ajattelua sosiaalisen median, tiedotusvälineiden ja hankeverkoston kautta ja tuovat uudenlaista toimintamallia ympäristökasvatustyöhön. Oppilaiden kriittinen ajattelu ja ympäristötietoisuus lisääntyvät ulottuen arjen vihreisiin valintoihin ja kestävään kehitykseen. Hanke jää elämään alueen oppilaiden ja koulujen omaksuman toiminnan kautta. Hankkeessa on mukana kouluja koko Kehittämisyhdistys SILMU ry:n toiminta-alueelta. Hanke vaikuttaa myönteisesti alueen luontoon ja ympäristöön lisääntyneen ympäristötietoisuuden kautta lisäten samalla alueen ja oppilaiden verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Hanke vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 keskeisiin tavoitteisiin maaseudun ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin lisäämiseksi ja palvelee SILMU ry:n paikallisen strategian pääteemoja ja kansainvälisyysstrategiaa. Hankkeen partnerina toimii jo aiemmin tuttu Durham Heritage Coast Partnership Englannista ja hanke mahdollistaa hyvien käytäntöjen ja toimintamallien vaihtoa sekä Leader-ryhmien yhteistyötä. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi toimiva hanke käsittää vuodet 2016-2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15352

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

18.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner