Hanke
Utvecklingsprojekt - 15352

Art and the Environment – ”Creative Ways”

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu - Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.y.

01.01.2016 - 18.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tämä kansainvälinen hanke lisää lasten ja nuorten tietoisuutta lähialueensa ja partnerimaan ympäristöasioista ja luonnosta. Hankkeessa koululaisia tutustutetaan asiantuntijoiden opastuksella erilaisiin oppimisympäristöihin, joissa ympäristöasioita opitaan kokemuspohjaisesti tapahtumien, työpajojen ja kansainvälisten vierailujen kautta. Kokemusten, havaintojen ja opitun pohjalta lapset ja nuoret Suomessa ja Englannissa soveltavat oppimaansa ja tekevät yhdessä ympäristöaiheisia musiikki- ja taideprojekteja, joiden avulla ympäristökokonaisuudet sisäistyvät paremmin. Samalla he oppivat toisilta ja opettavat itse muita nuorten omalla kielellä. Hankkeessa eri ympäristöteemojen tiimoilta tuotettu musiikki ja taide levittävät ympäristötietoista ajattelua sosiaalisen median, tiedotusvälineiden ja hankeverkoston kautta ja tuovat uudenlaista toimintamallia ympäristökasvatustyöhön. Oppilaiden kriittinen ajattelu ja ympäristötietoisuus lisääntyvät ulottuen arjen vihreisiin valintoihin ja kestävään kehitykseen. Hanke jää elämään alueen oppilaiden ja koulujen omaksuman toiminnan kautta. Hankkeessa on mukana kouluja koko Kehittämisyhdistys SILMU ry:n toiminta-alueelta. Hanke vaikuttaa myönteisesti alueen luontoon ja ympäristöön lisääntyneen ympäristötietoisuuden kautta lisäten samalla alueen ja oppilaiden verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Hanke vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 keskeisiin tavoitteisiin maaseudun ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin lisäämiseksi ja palvelee SILMU ry:n paikallisen strategian pääteemoja ja kansainvälisyysstrategiaa. Hankkeen partnerina toimii jo aiemmin tuttu Durham Heritage Coast Partnership Englannista ja hanke mahdollistaa hyvien käytäntöjen ja toimintamallien vaihtoa sekä Leader-ryhmien yhteistyötä. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi toimiva hanke käsittää vuodet 2016-2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15352

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

18.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
miljö
naturens mångfald
nätverk
samhörighet
sociala medier
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt