Projekt
Utvecklingsprojekt - 167583

Artesaaniruoka pienten elintarvikeyritysten kilpailukyvyn vahvistajana

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.05.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tämän hankkeen tavoitteet täydentävät ”Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa” (vaihe 1) -hankkeen tavoitteita. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kaakkois-Suomen pienten elintarvikeyri-tysten kilpailukykyä ja valmiuksia toimia kannattavasti ruokaketjussa seuraavin keinoin; kirkastamalla Artesaaniruoka käsitettä Kaakkois-Suomessa pienissä elintarvikealan yrityksissä, hyödyntämällä Artesaaniruokakilpailu – prosessia pienten elintarvikeyritysten profiloitumisessa, sekä tukea ja kirkas-taa pienten elintarvikeyritysten kehityspolkuja valmennuksessa. Tässä hankkeessa kilpailuun val-mentautuminen toimii työkaluna yrittäjän oppimiselle ja yrityksen kehittämiselle. Toisena tavoitteena hankkeella on vahvistaa kaakkoissuomalaisten, pienten, profiloituneiden elintarvikealan yritysten näkyvyyttä ja tunnettavuutta sekä kytkeä Kaakkois-Suomen elintarvikeyritykset tiiviimmin mukaan valtakunnalliseen elintarvikealan kehittämiseen Artesaaniruoan SM-kilpailun avulla. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan viestinnän ja aktivoinnin sekä työpajojen ja palauteraatitoiminnan avulla. Lisäksi järjestetään Artesaaniruoan SM-kilpailu Lappeenrannassa vuonna 2022, joka toimii valmennuksen tulosten testinä. Hankkeen aikana ja toimenpiteiden tuloksena kaakkoissuomalaiset pienet elintarvikeyritykset ovat voineet kehittyä hyödyntämällä pienten elintarvikeyritysten liittyvää kilpailuun valmennusprosessia. Hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Suomi ry ja hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-31.12.2022

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167583

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner