Hanke
Utvecklingsprojekt - 167583

Artesaaniruoka pienten elintarvikeyritysten kilpailukyvyn vahvistajana

ProAgria Etelä-Suomi ry

30.04.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tämän hankkeen tavoitteet täydentävät ”Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa” (vaihe 1) -hankkeen tavoitteita. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kaakkois-Suomen pienten elintarvikeyri-tysten kilpailukykyä ja valmiuksia toimia kannattavasti ruokaketjussa seuraavin keinoin; kirkastamalla Artesaaniruoka käsitettä Kaakkois-Suomessa pienissä elintarvikealan yrityksissä, hyödyntämällä Artesaaniruokakilpailu – prosessia pienten elintarvikeyritysten profiloitumisessa, sekä tukea ja kirkas-taa pienten elintarvikeyritysten kehityspolkuja valmennuksessa. Tässä hankkeessa kilpailuun val-mentautuminen toimii työkaluna yrittäjän oppimiselle ja yrityksen kehittämiselle. Toisena tavoitteena hankkeella on vahvistaa kaakkoissuomalaisten, pienten, profiloituneiden elintarvikealan yritysten näkyvyyttä ja tunnettavuutta sekä kytkeä Kaakkois-Suomen elintarvikeyritykset tiiviimmin mukaan valtakunnalliseen elintarvikealan kehittämiseen Artesaaniruoan SM-kilpailun avulla. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan viestinnän ja aktivoinnin sekä työpajojen ja palauteraatitoiminnan avulla. Lisäksi järjestetään Artesaaniruoan SM-kilpailu Lappeenrannassa vuonna 2022, joka toimii valmennuksen tulosten testinä. Hankkeen aikana ja toimenpiteiden tuloksena kaakkoissuomalaiset pienet elintarvikeyritykset ovat voineet kehittyä hyödyntämällä pienten elintarvikeyritysten liittyvää kilpailuun valmennusprosessia. Hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Suomi ry ja hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-31.12.2022

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167583

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
korta distributionskedjor
matturism
närproducerad mat
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt