Hanke
Utvecklingsprojekt - 16856

Arvo&Lahja

Siilinjärven 4H-yhdistys r.y.

18.01.2016 - 28.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Arvo&Lahja on Siilinjärven ja Maanigan 4H-yhdistysten yhteinen, uutta alueellista toimintamallia kehittävä hanke. Sen avulla koulutetaan ja työllistetään nuoria vanhusten viriketoiminnan tuottajina ja kehittäjinä, sekä kehitetään paikallista yhdistystoimintaa. Kohderyhmänä on viriketoimintaa kaipaavat ikäihmiset palvelutaloissa, yksin asuvat vanhukset sekä työvoimana 14-18 vuotiaat nuoret. Tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua, ja tarjota nuorille mahdollisuus tutustua yhteen tulevaisuuden eniten työllistävistä aloista. Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa materiaalia sosiaalialan oppilaitosten käyttöön ja saattaa yhdessä toimimaan kaksi haastavaa ryhmää, nuoret ja vanhukset. Hankkeen aikana järjestetään nuorille koulutuksia, ikäihmisten ja nuorten yhteisiä tapaamisia, sekä heidän yhdessä suunnittelemia tapahtumia Siilinjärvellä ja Maaningalla (Kuopion kaupunki). Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden tuloksia (saatu koulutus ja kokemus) hyödennetään toisen vuoden toimenpiteissä (liiketoiminnan suunnittelu, yrittäjyys ja oppilaitosyhteistyö)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16856

Aloituspäivämäärä

18.01.2016

Loppumispäivämäärä

28.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt