Projekt
Utvecklingsprojekt - 93115

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa (ASKEL)

Helsingin Yliopisto

30.09.2019 - 04.04.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa-hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lyhyiden toimitusketjujen kehittämistä sekä parantaa lähiruokaa tuottavien yrittäjien kilpailukykyä ja kannattavuutta kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisen sekä yleisen lähiruokaan liittyvän tiedottamisen kautta. Lyhyillä tarjontaketjuilla tarkoitetaan tässä hankkeessa lähinnä REKO-toimintaa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Reko-piirien tuottajat Etelä-Pohjanmaalla. Toissijaisia kohderyhmiä ovat Reko-tuottajiksi aikovat, kuluttajat - erityisesti Reko-piirien jäsenet - sekä ammattikeittiöt. Hankkeessa selvitetään millaisia lähiruokatuotteita paikalliset kuluttajat toivovat alueen elintarvikealan tuottajilta. Lisäksi kartoitetaan lyhyitä jakeluketjuja hyödyntävien yritysten kehittämistarpeet toimia läheisissä yhteistyösuhteissa suoraan kuluttajien kanssa. Hankkeen aluksi selvitetään kuluttajien ja REKO-toiminnassa mukana olevien yrittäjien näkemyksiä REKO-toiminnasta ja kuluttajavuorovaikutukseen liittyvistä kehittämistarpeista. Hankkeessa järjestetään yhteiskehittelytyöpajoja, joissa aloitetaan tärkeimmiksi arvioitujen kehittämiskohteiden työstäminen yhteistyössä lähiruokatuottajien, REKO-piirien ylläpitäjien ja hankevetäjien kesken. Hankkeen loppupuolella yhdessä valituista ja jo alustavasti yhteiskehitellyistä teemoista järjestetään asiantuntijatyöpajoja, joiden tarkoituksena on tarjota yrittäjille konkreettisia työkaluja oman yritystoimintansa kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93115

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

04.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner