Hanke
Utvecklingsprojekt - 93115

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa (ASKEL)

Helsingin Yliopisto

30.09.2019 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa-hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lyhyiden toimitusketjujen kehittämistä sekä parantaa lähiruokaa tuottavien yrittäjien kilpailukykyä ja kannattavuutta kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisen sekä yleisen lähiruokaan liittyvän tiedottamisen kautta. Lyhyillä tarjontaketjuilla tarkoitetaan tässä hankkeessa lähinnä REKO-toimintaa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Reko-piirien tuottajat Etelä-Pohjanmaalla. Toissijaisia kohderyhmiä ovat Reko-tuottajiksi aikovat, kuluttajat - erityisesti Reko-piirien jäsenet - sekä ammattikeittiöt. Hankkeessa selvitetään millaisia lähiruokatuotteita paikalliset kuluttajat toivovat alueen elintarvikealan tuottajilta. Lisäksi kartoitetaan lyhyitä jakeluketjuja hyödyntävien yritysten kehittämistarpeet toimia läheisissä yhteistyösuhteissa suoraan kuluttajien kanssa. Hankkeen aluksi selvitetään kuluttajien ja REKO-toiminnassa mukana olevien yrittäjien näkemyksiä REKO-toiminnasta ja kuluttajavuorovaikutukseen liittyvistä kehittämistarpeista. Hankkeessa järjestetään yhteiskehittelytyöpajoja, joissa aloitetaan tärkeimmiksi arvioitujen kehittämiskohteiden työstäminen yhteistyössä lähiruokatuottajien, REKO-piirien ylläpitäjien ja hankevetäjien kesken. Hankkeen loppupuolella yhdessä valituista ja jo alustavasti yhteiskehitellyistä teemoista järjestetään asiantuntijatyöpajoja, joiden tarkoituksena on tarjota yrittäjille konkreettisia työkaluja oman yritystoimintansa kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93115

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Livsmedel
flerbranschgårdar
korta distributionskedjor
marknadsföring
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt