Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 288702

Asikkalan kirkonkylän purkupaikan kehittämishanke

Asikkalan kunta

03.04.2024 - 29.09.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Asikkalan kirkonkylän purkupaikan kehittämishanke. Purkupaikalle hankintaan jäähileasema ja laiturialuetta sekä valaistusta parannetaan alueen kaupallisille kalastajille sopivaksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

288702

Startdatum

03.04.2024

Slutdatum

29.09.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner