Projekt
Allmännyttiga investeringar - 83284

Återskapande av strandäng

Torsholma Fiske- och Byalag

11.10.2018 - 01.04.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Torsholma Fiske- och Byalag röjer ett ca 4 ha stort område från sly och vass samtidigt som det byggs en inhängnad för highland cattle och får. Projektet återskapar strandängar samt bevarar ängsväxter och för området unika växtarter. Såväl ortsbor som turister får ta del av betade strandängar som idag är sällsynt pga vass och sly.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

83284

Startdatum

11.10.2018

Slutdatum

01.04.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner