Hanke
Allmännyttiga investeringar - 83284

Återskapande av strandäng

Torsholma Fiske- och Byalag

10.10.2018 - 31.03.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Torsholma Fiske- och Byalag röjer ett ca 4 ha stort område från sly och vass samtidigt som det byggs en inhängnad för highland cattle och får. Projektet återskapar strandängar samt bevarar ängsväxter och för området unika växtarter. Såväl ortsbor som turister får ta del av betade strandängar som idag är sällsynt pga vass och sly.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

83284

Aloituspäivämäärä

10.10.2018

Loppumispäivämäärä

31.03.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt