Projekt
Utvecklingsprojekt - 172163

Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten – Oravais slagfält och Stundars museum

Oravais historiska förening rf, på finska Oravaisten historiallinen yhdistys ry

01.07.2021 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vi vill lyfta fram den österbottniska kulturmiljön som en resurs att vårda och utveckla. I kulturmiljön ingår friska, användbara och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som berättar en historia om den plats där de står. I kulturlandskapet finns en biologisk mångfald och en miljö som ger tillgänglighet till rekreation och hantverksutveckling på olika sätt. Vår gemensamma målsättning är att skapa historiskt trovärdiga kulturmiljöer som attraherar såväl turister som ortsbor. Detta gör vi genom att skapa livskraftiga besöksmål och identitetsskapande platser som ortsborna kan vara stolta över.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

172163

Startdatum

01.07.2021

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner