Projekt
Utvecklingsprojekt - 126425

Aurajoen Matkailutien esiselvitys-hanke

Auran kunta

09.04.2020 - 16.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aurajoen Matkailutien esiselvitys-hankkeen tarkoitus on luoda puitteet perusteet kehityshankkeelle, jolla kansallismaisemaamme Aurajokilaaksoon sijoittuva historiallinen Varkaantie eli Aurajoen matkailutie saa virallisen matkailutiestatuksen. Hankkeen tärkein päämäärä on saada aikaan kuntien välinen aiesopimus matkailutien perustamisesta ja perustaa matkailutiehanketta varten tarvittava yhdistys, jos sellainen koetaan välttämättömäksi. Kartoitetaan, mitä materiaalia Aurajokilaaksosta ja Varkaantiestä on jo tuotettuna, mikä olisi tielle paras nimi ja millainen kyltitys, verkkosivusto ja markkinointimateriaali olisi omiaan tukemaan matkailutietä. Tutustutaan muihin vastaaviin hankkeisiin ja niiden taustaorganisaatioihin, joista saadaan benchmarkit. Järjestetään kuntien virkamiehille, asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille matkailutie-ideailtoja ja tuotetaan niistä yhteenvedot. Selvitetään mitä kustannuksia ja työvaiheita matkailutien perustamiseen liittyy ja tehdään valmis matkailutie-hankehakemus ja kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

126425

Startdatum

09.04.2020

Slutdatum

16.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner