Projekt
Utvecklingsprojekt - 27465

Aurajokilaakso kartalle

Aurajokisäätiö sr

01.12.2016 - 21.10.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aurajoella ja jokilaaksolla on tärkeä merkitys asuinympäristönä, kulttuurimaisemana, virkistys- ja matkailukohteena, historian ja esihistorian aarreaittana sekä tapahtuma-areenana. Joki vaikuttaa myös Saaristomeren ja sitä kautta Itämeren tilaan. Aurajoesta ja jokilaaksosta saatava tieto on tällä hetkellä hajanaista ja olemassa oleva tieto osin vaikeasti saatavilla, mikäli sitä ei osaa oikeasta paikasta tai taholta etsiä. Aurajoki kartalle -hankkeessa tuotetaan kaikille avointa maksutonta sähköistä paikkatietoaineistoa, johon linkitetään Aurajoen kulttuuri- maisema- matkailu- ja ympäristökohteita. Kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat alueen asukkaat ja paikallistoimijat, kunnat, muut Aurajoki-tietoa tarvitsevat toimijat ja matkailijat. Aurajoki-tiedon esille tuominen ja hyvä saatavuus edistää sen hyödyntämistä esimerkiksi kotiseututyössä, maisemanhoidossa, maankäytön suunnittelussa, matkailun ja paikallistapahtumien luomisessa, opetuksessa ja harrastustoiminnassa. Lisäksi se vahvistaa paikallisidentiteettiä ja vahvistaa Aurajoen arvostusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

27465

Startdatum

01.12.2016

Slutdatum

21.10.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner