Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 237191

Aurinkoenergiajärjestelmän hankkiminen Ari Sorvari Tmi

Sorvari Ari Ahti

06.04.2023 - 30.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan aurinkosähköjärjestelmä yrityksen energiatarpeisiin. Liitteitä ei saatu nettihäiriö vuoksi liitettyä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

237191

Startdatum

06.04.2023

Slutdatum

30.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner